Jaarverslagen

NH Media hecht veel waarde aan transparantie. Om deze reden publiceren we jaarlijks een uitgebreid jaarverslag waarin alle relevante gegevens over onze organisatie, programma's en bereikcijfers worden vermeld. Onze jaarverslagen zijn beschikbaar als PDF-documenten. Je kunt deze documenten hieronder bekijken en downloaden om meer inzicht te krijgen in onze activiteiten en prestaties.